07/05/19  Tin của trường  14
Giao lưu giữa Liên đội trường TH&THCS Minh Thuận 6 và trường TH&THCS An Minh Bắc 3; trong đó có giao lưu bóng chuyền nam giữa giáo viên của hai trường.
 07/05/19  Tin của trường  10
Hội nghị đã đánh giá được những ưu điểm, hạn chế và kết quả đạt được trong năm 2017, đề ra được chương trình, nhiệm vụ công tác năm 2018, thông qua 04 báo cáo tham luận, giải pháp thực hiện tốt của các đơn vị An Minh, U Minh Thượng, Giồng Riềng và Giang Thành.
 25/04/16  Tin của trường  247
“Ngày định hướng” là sự kiện truyền thống được tổ chức thường niên vào đầu mỗi năm học để chào đón các thành viên mới của đại gia đình Trường TH Minh Thuận 6.